Kjell Reichenberg

Specialistläkare i:

  • Socialmedicin
  • Barn- och ungdomsmedicin
  • Barn- och ungdomsallergologi
  • Barn- och ungdomspsykiatri

Legitimerad psykoterapeut
Docent i folkhälsovetenskap
Auktoriserad Balintgruppledare