KORT CV KJELL REICHENBERG

 

Björkekärrsgatan 6, 416 80 Göteborg. Telefon 031-216553 (hem), mobil 0707-195407. Kjell@Reichenberg.se. Hemsida www.Reichenberg.se.

 

Examina: Läkarexamen Lunds universitet 1975. Läkarlegitimation 1977.

 

Specialistkompetens i barn- och ungdomsmedicin 1983, i barn- och ungdomsallergologi 1985, i barn- och ungdomspsykiatri 1990 och i socialmedicin 2007. Behörighet som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 2007. Europagemensam specialistbehörighet i barnallergologi, European Paediatric Allergist, 2010. Socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut 1994. Doktorsexamen i folkhälsovetenskap (DrPH) 2001. Docent i folkhälsovetenskap 2007.

 

Psykoterapi- och handledarutbildning: Grundläggande utbildning med kurs i Psykosocialt arbetssätt och motsvarande steg-1-utbildning vid S:t Lukasstiftelsen i Göteborg 1983-89. Socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut med familjeinriktning 1994. 2010-12 fortbildning och handledning i metoden interpersonell psykoterapi (IPT). 2014 auktoriserad Balintgrupphandledare.

 

Yrkesverksamhet som klinisk läkare, ca 35 år inom främst barnmedicin, barn- och ungdomsallergologi, barn- och ungdomspsykiatri och socialmedicin.

 

Forskarutbildning i folkhälsovetenskap: 1997-2001 doktorand vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Göteborg (NHV). Dok­tor i folkhälsovetenskap (doctor of public health) 2001 med avhandlingen Children with asthma and their families. Coping, adjustment and quality of life.

 

Postdoktoral forskarutbildning och docentmeritering: 2002-06 postdoktoral utbildning inom området flervetenskaplig forskning om vård och omsorg, Vårdalinstitutet, Lunds och Göteborgs universitet. Docent i folkhälsovetenskap 2007.

 

Erhållna forskningsanslag:

Sammanlagt 7 miljoner i externa forskningsanslag.

 

Publicerade artiklar i tidskrifter med granskningssystem:

 1. Reichenberg K. Finns ett samband mellan boendeform och födelsevikt? Läkartidningen 1989; 86: 4212.

 2. Bengtsson K, Reichenberg K, Skott A. Balintgrupper för blivande läkare. Ett sätt att bidra till yrkesmässig mognad. Läkartidningen 1997; 94: 1605-11.

 3. Dellve L, Reichenberg K, Hallberg L. Parents’ coping with their child’s asthma. Scandinavian Journal of Disability Research 2000; 2 (2): 100-13.

 4. Reichenberg K, Broberg AG. Quality of life in childhood asthma: use of the Paediatric Asthma Quality of Life questionnaire in a Swedish sample of children 7 to 9 years old. Acta Pædiatrica 2000; 89: 989-95.

 5. Reichenberg, K. U-EPX and severity of asthma. Allergy 2000; 55: 1091-2.

 6. Reichenberg, K. Broberg, AG. The Paediatric Asthma Caregiver's Quality of Life Questionnaire (PACQLQ) in Swedish parents. Acta Pædiatrica 2001; 90: 45-50.

 7. Reichenberg, K. Children with asthma and their families. Coping, adjustment and qua­lity of life. Göteborg: Nordiska Hälsovårdshögskolan, 2001. Doktorsavhandling.

 8. Reichenberg, K. Broberg, AG. God självkänsla hos 7-9–åringar med astma. Läkartid­nin­gen 2002; 99: 3699-3701.

 9. Reichenberg, K. Broberg, AG. To the editor: Re: "Asthma-specific quality of life ques­tionnaires in children: Are they useful and feasible in routine clinical practice?" by Williams Jeff and Williams Kate (Pediatr Pulmonol 2003; 35: 114-8). Pediatric Pulmono­logy 2003; 36: 552-3.

 10. Reichenberg, K. Broberg, AG. Emotional and behavioural problems in Swedish 7-to-9-year-olds with asthma. Chronic Respiratory Disease 2004; 1: 183-9.

 11. Reichenberg, K. Broberg, AG. Children with asthma. Few adjustment problems are related to high perceived parental capacity and family cohesion. Nordic Journal of Psychiatry 2005; 59 (1): 13-8.

 12. Reichenberg, K. The Child Behaviour Checklist in the study of emotional and behavioural problems in children with asthma. Allergy 2005; 60: 707-8.

 13. Reichenberg, K. Lindfred, H. Saalman, R. Adolescents with inflammatory bowel disease feel ambivalent towards their parents’ concern for them. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2007; 21: 476-81.

 14. Lindfred, H. Saalman, R. Nilsson, S. Reichenberg, K. Inflammatory bowel disease and self-esteem in adolescence. Acta Paediatrica 2008; 97: 201-5.

 15. Hallberg,U. Klingberg, K. Reichenberg, K. Möller, A. Living at the edge of one´s capability: experiences of parents of teenage daughters diagnosed with ADHD. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2008; 3: 52-8.

 16. Reichenberg, K. Hallberg, L R-M. Allowing for the opposite. Parents of children with asthma cooperate by making use of each other’s differences. Journal of Health Psychology 2008; 21: 659-68.

 

Översiktsartiklar, lärobokskapitel och undervisningsmaterial:

 1. Reichenberg K. Fortsatt hög spädbarnsdödlighet i Sovjetunionen. Läkartidningen 1989; 86: 2026.

 2. Reichenberg K. Astma i barndomen och familjeinteraktion. Motsägande resultat om psykogenes. Läkartidningen 1994; 91: 4512-5.

 3. Reichenberg K. Family therapy and childhood asthma. Does it help? Background and review of controlled studies. Nordic Journal of Psychiatry 1996; 50: 243-8.

 4. Reichenberg, K. Den allergiska familjen. I: Anniko M, Stierna P, Ställberg B, red. Allergi och annan överkänslighet i övre luftvägarna. Lund: Tika. 1999.

 5. Reichenberg, K. Mäta livskvalitet för barn som har astma. Socialmedicinsk tidskrift 2002; 79 (1): 33-6.

 6. Reichenberg, K. Familjesamtal inom hälso- och sjukvård för barn. Instruktionsvideo/DVD. Produktion Anders Jonasson. Nordiska Hälsovårdshögskolan 2003.

 7. Reichenberg, K. Familjer med barn som har astma. Allergi i Praxis 2004; (3): 34-8.

 8. Reichenberg, K. Korta avsnitt om The Paediatric Asthma Quality of Life questionnaire (PAQLQ)  och The Paediatric Asthma Caregiver's Quality of Life Questionnaire (PACQLQ) i monografi om hälsorelaterade livskvalitetsmått som håller på att redigeras av professor Sam Salek, Cardiff university, 2010.

 9. Reichenberg, K. Balint groups with hospital physicians. Buletinual Asociaţei Balint 2011;13(49):7-10 (Rumänien).

 

Aktuella kongresspresentationer (senaste 3 åren):

  1. Demisai, I. Svensson, S. Larsson, M. Reichenberg, K. Randomized comparison of a novel variant of cognitive behavioral therapy against standard psychotherapeutic care among women in primary care. Posterpresentation vid Nordisk kongress i allmänmedicin. Göteborg, 16-18 juni 2015.

  2. Reichenberg, K. Swedish physicians meeting undocumented immigrants. Föredrag vid internationell Balintkonferens. Belgrad. 19-21 maj 2017.

  3. Reichenberg, K. Reactions of Swedish doctors to working with undocumented migrants and asylum seekers in hiding. Posterpresentation vid World Congress of Psychiatry. Berlin. 8-12 oktober 2017.

  4. Reichenberg, K. Filosofi och psykiatri. Kurs och konferens i Oxford juli 2017. Svensk Psykiatri, nr 3/2017.

 

 

Aktuella uppdrag

  1. Volontär vid Rosengrenska mottagningen Göteborg, gömda flyktingar och papperslösa invandrare. Psykiatriska bedömningar, psykoterapeutiska stödsamtal och samtalsledare i reflektionsgrupp för medarbetare vid mottagningen.

  2. Handledare i kursen Samtalskonst och terapeutisk hållning för blivande läkare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Del av kursen i konsultationskunskap, termin 5.

  3. Vetenskaplig handledare för blivande specialistläkare i allmänmedicin, Närhälsan FoU primärvård Göteborg och södra Bohuslän.

  4. Lärare/handledare i vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare inom olika specialiteter, Fyrbodal, VG-regionen.

  5. Handledare i projektverksamhet med mentors-/reflektionsgrupper för blivande läkare på terminerna 6-10 i grundutbildningen, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

  6. Pågående forskningsprojekt om reaktioner hos svenska läkare som behandlar gömda och papperslösa. Finansiering genom Sveriges läkarförbund, Magnus Bergvalls stiftelse och Adlerbertska forskningsstiftelsen.