KORT CV KJELL REICHENBERG

Björkekärrsgatan 6, 416 80 Göteborg. Telefon 031-216553 (hem), mobil 0707-195407. Kjell@Reichenberg.se. Hemsida www.Reichenberg.se.

Examina: Läkarexamen Lunds universitet 1975. Läkarlegitimation 1977.

Specialistkompetens i barn- och ungdomsmedicin 1983, i barn- och ungdomsallergologi 1985, i barn- och ungdomspsykiatri 1990 och i socialmedicin 2007. Behörighet som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 2007. Europagemensam specialistbehörighet i barnallergologi, European Paediatric Allergist, 2010. Socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut 1994. Doktorsexamen i folkhälsovetenskap (DrPH) 2001. Docent i folkhälsovetenskap 2007.

Psykoterapi- och handledarutbildning: Grundläggande utbildning med kurs i Psykosocialt arbetssätt och motsvarande steg-1-utbildning vid S:t Lukasstiftelsen i Göteborg 1983-89. Socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut med familjeinriktning 1994. 2010-12 fortbildning och handledning i metoden interpersonell psykoterapi (IPT). 2014 auktoriserad Balintgrupphandledare.

Yrkesverksamhet som klinisk läkare, ca 35 år inom främst barnmedicin, barn- och ungdomsallergologi, barn- och ungdomspsykiatri och socialmedicin.

Forskarutbildning i folkhälsovetenskap: 1997-2001 doktorand vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Göteborg (NHV). Dok­tor i folkhälsovetenskap (doctor of public health) 2001 med avhandlingen Children with asthma and their families. Coping, adjustment and quality of life.

Postdoktoral forskarutbildning och docentmeritering: 2002-06 postdoktoral utbildning inom området flervetenskaplig forskning om vård och omsorg, Vårdalinstitutet, Lunds och Göteborgs universitet. Docent i folkhälsovetenskap 2007.

Aktuella uppdrag

  1. Volontär vid Rosengrenska mottagningen Göteborg, gömda flyktingar och papperslösa invandrare. Psykiatriska bedömningar och psykoterapeutiska stödsamtal.

  2. Handledare i kursen Samtalskonst och terapeutisk hållning för blivande läkare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Del av kursen i konsultationskunskap, termin 5.

  3. Vetenskaplig handledare för blivande specialistläkare i allmänmedicin, Närhälsan FoU primärvård Göteborg och södra Bohuslän.

  4. Lärare/handledare i vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare inom olika specialiteter, Fyrbodal, VG-regionen.

  5. Handledare i projektverksamhet med mentors-/reflektionsgrupper för blivande läkare på terminerna 6-10 i grundutbildningen, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

  6. Pågående forskningsprojekt om reaktioner hos svenska läkare som behandlar gömda och papperslösa.

  7. Pågående forskningsprojekt om medarbetare vid Physicians for Human Rights Israel vid dess mobila mottagning på Västbanken.