Mentorskap läkarprogrammet

Grupphandledare i mentorsprojektet läkarprogrammet Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet.

Konsultationskunskap

Deltar som handledare i kursen i konsultationskunskap, den så kallade Åh-kursen, läkarprogrammet Sahlgenska akademin Göteborgs universitet.

Projekthandledare

Handledare i vetenskapligt arbete för medarbetare i primärvården Västra Götaland. FoU (Forskning och utveckling) Göteborg-södra Bohuslän och FoU Fyrbodal, Vänersborg.