Länkar

Allmänmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet http://www.medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/allmanmedicin/

Närhälsan FoU Primärvård Göteborg http://www.narhalsan.se/fouu-goteborg

Närhälsan FoU Primärvård Vänersborg http://www.narhalsan.se/sv/startsida/For-Vardgivare/FoU-primarvard/FoUU-enheten/

Svenska föreningen för medicinsk psykologi, www.sfmp.se

Svensk förening för filosofi och psykiatri, www.sffp.se

Rosengrenska stiftelsen, www.rosengrenska.org