Åh-kursen

3-dagars internatkurs som del av Konsultationskunskap på 5:e terminen, Läkarprogrammet, Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet.

Kursen är upplagd enligt modellen Wretmark-Kagan, se kursbeskrivning.

Mentorsprojektet

Frivilliga samtalsgrupper för studenter på terminerna 2-11. Träffas 2-3 gånger per termin. Reflektioner om kontakten med patienter, identiteten som blivande läkare och personliga reaktioner i utbildningen.