Reaktioner hos läkare som behandlar gömda och papperslösa

Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera hur läkare reagerar i kon­takten med patienter, i samverkan med andra medarbetare, i förbindelse med läkare i den van­liga sjukvården, i samröre med rättsväsende och på uppgiften att göra bedömningar och skriva intyg till myndigheter. Tonvikten i studien ligger på läkarspecifika uppgifter som diagnostik, medicinsk behandling, remissförfarande och intyg.

Poster World Psychiatric Association Berlin 2017