Svensk förening för filosofi och psykiatri

Kassör och styrelsemedlem i föreningen. www.sffp.se och facebooksidan Forum för Filosofi och psykiatri.